Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 24.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 339.543 (477)
 
МЕРЕЖКО Ніна,
д. т. н., професор, завідувач кафедри товарознавства та митної справи
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КАРАВАЄВ Тарас,
д. т. н., доцент кафедри товарознавства та митної справи
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КАЛУГА Ніна,
к. х. н., доцент кафедри товарознавства та митної справи
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ
У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

ЧЕРЕЗ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР 

Проаналізовано основні напрями спрощення і гармонізації митних процедур в Україні з використання інформаційних технологій в рамках структури «Електронна митниця». Проведено оцінку сучасного стану та перспектив використання про­цедури електронного декларування, здійснення митного контролю та оформлення за принципом «єдиного вікна», застосування митного пост-аудиту, функціону­вання інституту уповноваженого економічного оператора. Охарактеризовано переваги та наслідки спрощення митних процедур для розвитку партнерства «митниця–бізнес».
 
Ключові слова: митні процедури, митниця, «Електронна митниця», «єдине вікно», митний пост-аудит, вибірковість митних процедур, система аналізу та управління ризиками. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)