Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних наук

Головна сторінка

Висвітлення результатів наукових досліджень теоретичного 
і практичного спрямування у галузі міжнародної та вітчизняної економіки, фінансів і права

Рік заснування: 2010
ISSN: 1028-7507 
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №22092-11992ПР від 16.05.2016 
Реєстрація у:
 ДАК МОН України:
ВАК України:

Наказ № 528 (додаток 10) от 12.05.2015 до 12.05.2020 – з економічних наук
Постанова № 1-05/6 от 06.10.2010 до 06.10.2015  – з юридичних наук
Постанова № 1-05/2 от 10.03.2010 до 10.03.2015  – з економічних наук
Галузь науки: економічні науки 
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Київський національний торговельно-економічний університет
Головний редактор:  Мазаракі Анатолій Антонович , доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Притульська Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, професор
Відповідальний секретар: Мельниченко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор