До 15.01.2019 проводиться набір статей для публікації у 1-у  випуску журналу. Серія. Економічні науки.

DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute

Засновник:   Київський національний
торговельно-економічний
університет
Рік заснування:   2010
Цілі
або тематична спрямованість:
  висвітлення результатів досліджень теоретичного і практичного спрямування з проблем економіки, фінансів і права
     
     

 


 
 

 

ISSN: 2616-6100 (Print), 2616-6119 (Online) 
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №22092-11992ПР від 16.05.2016 
Реєстрація у:
 ДАК МОН України:

ВАК України:

Наказ № 1222 (додаток 8) від 07.10.2016 до 07.10.2021 –
з юридичних наук
Наказ № 528 (додаток 10) від 12.05.2015 до 12.05.2020 –
з економічних наук

Постанова № 1-05/6 від 06.10.2010 до 06.10.2015  –
з юридичних наук
Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 до 10.03.2015  –
з економічних наук
Галузь науки: економічні та юридичні науки 
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Головний редактор:   Мазаракі Анатолій Антонович , доктор економічних наук,
професор
Заступник головного редактора: Притульська Наталія Володимирівна, доктор технічних
наук, професор
Відповідальний секретар: Мельниченко Світлана Володимирівна, доктор
економічних наук, професор