До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 658.14.17
 
НАГОРНЮК Олена,
к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 
ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

Визначено сутність фінансового потенціалу торговельного підприємства, запропоновано функції і принципи його систематизації. Розроблено систематизацію елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі на основі застосування теорії систем і врахування його сутнісних характеристик. Охарактеризовано зміст окремих елементів фінансового потенціалу торговельного підприємства.
 
Ключові слова: фінансовий потенціал, система, систематизація, фінансові ресурси, здатності, фінансова безпека. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)