До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 351.713:336.226.12

МЕЛЬНИК Юрій,
аспірант кафедри міжнародного приватного, 

комерційного та цивільного права 
Київського національного торговельно-економічного університету

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

Досліджено економіко-правову сутність податкового планування міжнародних корпорацій. Проаналізовано основні схеми корпоративного податкового планування та оцінено наслідки їх практичного застосування відомими міжнародними корпораціями. Оцінено поточний стан регулювання податкового планування на міжнародному та національному рівнях. Визначено основні проблеми щодо напрямів удосконалення правового регулювання податкового планування міжнародних корпорацій.
 
Ключові слова: податкове планування міжнародних корпорацій, правове регулювання, розмивання бази оподаткування, BEPS, правило тонкої капіталізації.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)