До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 347.51
 
ПРИМАК Володимир,
д. юрид. н., професор кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
ГАРАНТІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
 

Проаналізовано актуальні аспекти застосування заходів відповідальності за порушення грошового зобов’язання. Зроблено висновки про необхідність врахування особливостей правового статусу споживача, практики Європейського суду з прав людини, вимог справедливості та доступності ефективного засобу юридичного захисту.
 
Ключові слова: грошове зобов’язання, відповідальність, справедливість, пеня, проценти річних, споживач, Європейський суд з прав людини. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)