До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 346.542
 
БАКАЛІНСЬКА Ольга,
д. юрид. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ
СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 

Розглянуто державну допомогу суб’єктам господарювання як підтримку у будь-якій формі за рахунок державних ресурсів, що створює переваги на ринку окремим підприємствам та спотворює умови економічної конкуренції. Проаналізо­вано принципи, критерії ЄС у сфері державної допомоги, що дозволить забезпечити ефективне правозастосування в Україні. Окреслено концептуальні засади вирішення правових проблем державної підтримки господарської діяльності.
 
Ключові слова: суб’єкти господарювання, державна допомога, субсидії, моніторинг та контроль, державна підтримка господарської діяльності. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)