До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 343.144 (477)
 
ШЕСТОПАЛОВА Людмила,
к. юрид. н., с. н. с., професор кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОНЯТТЯ ВИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ 

Розглянуто науково-теоретичні, законодавчі і практичні юридичні підходи до поняття вини як міжгалузевого інституту права та суміжних з ним понять, варіативність (парність) уживання однокореневих термінів цього смислового гнізда в юридичних текстах, наведено їх приклади. Обґрунтовано та запропоновано уніфікований підхід до вибору та правильного застосування в праві юридичних термінів цього смислового гнізда.
 
Ключові слова: вина, винний, винуватий, винуватість, обвинувачений, обвинувачення, правнича лінгвістика, провина. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)