До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 338.47:330.161(477)
 
МИХАЙЛИЧЕНКО Катерина,
к. е. н., с. н. с., завідувач сектору з питань розвитку транспортної
інфраструктури відділу безпеки реального сектору економіки
Національного інституту стратегічних досліджень 

ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ У НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ

Проаналізовано стратегії розвитку транспортних систем провідних країн світу, на основі яких запропоновано стратегічну мету розвитку транспортного сектору України на найближчі 15 років. Визначено пріоритети державної політики, реалізація яких забезпечить швидкий вихід транспортної галузі із кризи та надасть необхідний імпульс для подальшого її розвитку.
 
Ключові слова: транспортний сектор, державна політика, національні інтереси України, структурні реформи, ринок, конкуренція.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)