До 09.02.2019 проводиться набір статей для публікації у 1-у  випуску журналу. Серія. Економічні науки.

УДК (336.748.12:339.3):658.7-048.34
 
ХАРСУН Людмила,
к. е. н., доцент, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЛОГІСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ІНФЛЯЦІЇ

Досліджено динаміку та структуру роздрібного товарообороту в Україні, особливості інфляційних процесів стосовно продукції закордонного та вітчизняного виробництва у сегментах продовольчих і непродовольчих товарів. Виявлено основні напрями удосконалення логістичного обслуговування торгівлі задля зниження логістичної складової у вартості товарів.
 
Ключові слова: логістика, інфляція, споживчі ціни, роздрібний товарооборот, логістична складова, логістичне обслуговування торгівлі.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)