До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 331.556.4:327.56
 
ШИМАНСЬКА Катерина,
к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Житомирського державного технологічного університету 

РИНОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ПОСТКОНФЛІКТНОГО СТАНУ КРАЇН

Досліджено стан міграції біженців та шукачів притулку в Україні і світі, переважаючими детермінантами якої є загострення військових та етнополітичних конфліктів, терористичних загроз. Визначено, що зростання кількості вимушених переселенців та біженців, викликане військовими діями на Донбасі, вподальшому може отримати в Україні постконфліктний характер, подібний доміграційних процесів у країнах Східного партнерства.
 
Ключові слова: міграція, вимушена міграція, шукачі притулку, біженці, постконфліктна територія, терористичні загрози, військові конфлікти.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)