Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право"
з економічних та юридичних наук

2016 №1(84)

КРЕГУЛ Ю.,
БАТРИМЕНКО В.
Реформування місцевого самоврядування в Україні 17
БАКАЛІНСЬКА О.
Захист від недобросовісної конкуренції: перспективи правового регулювання


82

МАЗАРАКІ Н.

Медіація в Україні: проблеми теорії та практики

92

2017 №1(90)

ДУГІНЕЦЬ Г. Україна в зоні вільної торгівлі з Європейським союзом  32

2017 №3(92)

Ондрова Ю. Критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини
48
     
Мушенок В. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів 90

2017 №4(93)

Чаудхурі Р. Індія в угодах про вільну торгівлю 57
     
Симоненко В., Костюк Б. Модернізація податкового аудиту в Україні 108
 

2017 №5(94)

Ондрова Ю. Право на справедливе правосуддя в діяльності Європейського суду з прав людини
85
     
Штупакова М., Янкурова А., Чайка П. Прикордонний режим ЄС у контексті легальної міграції громадян третіх країн
107

2017 №6(95)

ТКАЧЕНКО Т.,
СІДЛЕЦЬКА І.,
ГЛАДКИЙ О.
Франчайзинг у міжнародному готельному бізнесі 24
     
ДУГІНЕЦЬ Г. Інтеграція України у міжнародні виробничі мережі:
іннова­ційний аспект

48
     
ПРИТУЛЬСЬКА Н., 
АНТЮШКО Д.,
ВОЛЛЕР Д.
Система забезпечення якості вищої освіти:
міжнародний досвід

108