До 25.10.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»

Головний редактор 
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович,
д. е. н., професор, ректор 
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

Заступник головного редактора 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна,
д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 (Україна)
Scopus  Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

Відповідальний секретар
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна,
д. е. н.,  професор, проректор з наукової роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

Члени редакційної колегії (за галузями наук)
з економічних наук

БЄЛОСТЄЧНІК  Григорій,
д. е. н., професор, ректор Молдавської економічної академії (Moлдова)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

БЛАНК  Ігор Олександрович,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки та фінансів підприємства 
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

БОХАН  Аліна Василівна,
к. е. н.доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID


ВОЛОСОВИЧ  Світлана Василівна
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
 (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ГАЙДУКЕВИЧ Агнешка,
д. е. н., професор кафедри міжнародної торгівлі 
Краківського економічного університету (Польща)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ГОНЕТ Войчеш,
д. е. н., доцент Університету природничо-гуманітарних наук у Седльце (Польща)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ГОСПОДАРОВИЧ Анджей,
д. е. н., професор Вроцлавського економічного університету (Польща)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ДОБІЯ Мечислав,
д. е. н., професор Краківського університету економіки (Польща)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ДУГІНЕЦЬ  Ганна Володимирівна,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри світової економіки 
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

КАЛЮЖНА  Наталія Геннадіївна,
д. е. н., доцент, доцент кафедри світової економіки
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

КВАЧ Ярослав Петрович,
д. е. н., професор, директор Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
 (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ЛАЦЕ Наталя,
д. е. н., професор Ризького технічного університету (Латвія)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

МЕЛЬНИК  Тетяна Миколаївна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
 (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

САЙ  Валерій Миколайович,
к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків 
Київського національного торговельно-економічного університету
 (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ФЕДУН  Ігор Леонідович
д. е. н., доцент, професор кафедри світової економіки
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ШЛЮСАРЧИК Богуслав,
д. е. н., професор Жешувського університету (Польща)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

з юридичних наук

ГУРЖІЙ  Тарас Олександрович
д. ю. н., професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 
Київського національного торговельно-економічного університету
 (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ДЕШКО  Людмила Миколаївна
д. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права 
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

КАВКА Інга
д. ю. н., професор Інституту права, адміністрації та економіки
Краківського педагогічного університету
 (Польща)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

КАЛЮЖНИЙ  Ростислав Андрійович,
д. ю. н., професор, заступник директора з наукової роботи
Юридичного інституту Національного авіаційного університету
 (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

КОПИЛЕНКО  Олександр Любимович
д. ю. н., професор, директор Інституту законодавства Верховної Ради України (Україна)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ЛАНДЕ Роберт
професор права Балтиморського університету (СШA)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

МАЗАРАКІ Наталія,
д. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ОЛІЙНИК  Олег Вікторович
д. ю. н., с. н. с., професор кафедри загальноправових дисциплін 
Київського національного торговельно-економічного університету (Україна) 

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ОНДРОВА Драгоміра
д. ю. н., завідувач кафедри державної політики і теорії державного управління, факультет державного управління, Університет Павла Йозефа Шафарика у Кошиці (Словаччина) 

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ОСИКА  Сергій  Григорович
к. ю. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Київського національного торговельно-економічного університету
 (Україна) 

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ПРИМАК  Володимир Дмитрович
д. ю. н., професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету (Україна) 

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ФЕРНАНДЕС Антоніо Монтейро
д. ю. н., професор Нового університету Лісабону (Португалія)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ХМЕЛКО Ірина, 
д. ф. н., доцент, Університет Теннессі в Чаттануга, штат Теннессі, (США)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID

ЯКУШЕВИЧ Адам
д. ю. н., доцент Інституту права, адміністрування та менеджменту 
Університету Казимира Великого в 
Бидгощі (Польща)

Scopus,   Web of Science,   ORCID ID,   Google Scolar,   Resercher ID