До 26.11.2018 проводиться набір статей для публікації у 6 (грудневому) випуску журналу. Серія. Економічні науки.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»


Головний редактор:
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович; КНТЕУ, ректор; д. е. н., професор

 Заступник головного редактора:
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна; КНТЕУ,
перший проректор з науково-педагогічної роботи; д. т. н., професор

Відповідальний секретар:  
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна; КНТЕУ,
проректор з наукової роботи; д. е. н., професор
 
Члени редакційної колегії(за галузями наук)

з економічних наук
БЛАНК Ігор Олександрович, д. е. н., професор, професор кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ.
БОЙКО Аліна Василівна, д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.
ВОЛОСОВИЧ Світлана Василівна, д. е. н., професор, професор кафедри фінансів КНТЕУ.
ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович, д. е. н., професор, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України.
ДУБОВИК Тетяна Віталіївна, д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ.
КАЛЮЖНА Наталія Геннадіївна, д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ.
КВАЧ Ярослав Петрович, д. е. н., професор, директор Одеського інституту фінансів КНТЕУ.
МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ.
ОНИЩЕНКО Володимир Пилипович, д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ.
ПЕДЬ Ірина Валеріївна, д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ.
САЙ Валерій Миколайович, к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків КНТЕУ.
ФЕДУН Ігор Леонідович, д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносинКНТЕУ.
ЦИГАНОВ Сергій Андрійович, д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
ЯЦЕНКО Ольга Миколаївна, д. е. н., професор кафедри міжнародної торгівлі Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.

іноземні члени редколегії
БЄЛОСТЄЧНІК Григорій Леонович, д. е. н., професор, ректор Молдавської економічної академії.
ГОСПОДАРОВІЧ Анджей, д. е. н., професор, ректор Вроцлавського економічного університету (Польща).
ДОБІЯ Мечислав, д. е. н., професор Краківського університету економіки (Польща).
ЛАЦЕ Наталя, д. е. н., професор Ризького технічного університету (Латвія).
ПАНКОВ Дмитро Олексійович, д. е. н., професор Білоруського державного економічного університету (Мінськ).
ШЛЮСАРЧИК Богуслав, д. е. н., професор Жешувського університету (Польща).
 
з юридичних наук
АНЦЕЛЕВИЧ Герольд Олександрович, к. ю. н., професор, професор кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ.
БАКАЛІНСЬКА Ольга Олегівна, д. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права КНТЕУ.
БЕРЗІН Павло Сергійович, д. ю. н., професор, заступник декана з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
БЕРЛАЧ Анатолій Іванович, д. ю. н., професор, професор кафедри адміністративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
ГУРЖІЙ Тарас Олександрович, д. ю. н., професор, завідувач кафедриадміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ.
ДЕНИСОВ Володимир Наумович, д. ю. н., професор, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
КАЛЮЖНИЙ Ростислав Андрійович, д. ю. н., професор, заступник директора з наукової роботи Юридичного інституту Національного авіаційного університету.
КОПИЛЕНКО Олександр Любимович, д. ю. н., професор, директор Інституту законодавства Верховної Ради України
ОСИКА Сергій  Григорович, к. ю. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ.
ОЛІЙНИК Олег Вікторович, д. ю. н, професор кафедри загальноправових дисциплін КНТЕУ.
ПРИМАК Володимир Дмитрович, д. ю. н., професор кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права КНТЕУ.

іноземні члени редколегії
БРЕДІ Річард, директор Британського центру сприяння розвитку права, координатор проекту «Британське законодавство ХХІ сторіччя» (Велика Британія, м. Лондон).
ЯЩУК Ева, д. філософії, доцент,  проректор Вищої школи торгівлі, економіки і права в Радомі (Польща).