Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 01.04.2020 проводиться набір статей для публікації у другому випуску журналу.
Серія. Юридичні науки, Економічні науки

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 5 (106) 2019
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 05.09.2019);
  • підписано до друку 28.10.2019. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(106)

З М І С Т  

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Задорожня Г.  
Міжнародні договори: захист національних інтересів 5
Альонкін О., Корецький С.  
Охорона культурних прав людини в Україні 17
Іванцова З.  
Принцип «contra vires» і дуалістична модель місцевого самоврядування 25
 
ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
Гуржій Т., Коваленко Ж.  
Громадський контроль як правова форма взаємодії між державою та суспільством 35
Веселов М.  
Інститут адміністративної відповідальності у системі ювенальної юстиції 49
Мельниченко Р.  
Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні 63
Шкребтієнко А.  
Світовий ринок біологічних лікарських засобів 80
Вербицький О.  
Адміністративно-правові гарантії забезпечення власної безпеки працівників поліції 88
Гарат М.  
Генезис містобудівного законодавства України 101
 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Нікітенко В., Ландіна А.  
Професійна належність як ознака спеціального суб’єкта злочину 117
Полонка І.  
Критерії неосудності суб’єктів протиправного діяння 125