Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 24.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 336.02 
 
ПАСІЧНИЙ Микола,
к. е. н., докторант кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ
 

Розкрито методологічні положення формування фінансової політики країни з урахуванням рівня розвитку економіки, інституційного середовища та циклічності. Обґрунтовано доцільність дотримання комплексу універсальних і специфічних принципів при розробці заходів фіскальної і монетарної політики, що дасть можливість підвищити їх загальну ефективність. Здійснено аналіз структурних компонентів механізму формування основних параметрів фінансової політики країни. Доведено необхідність інституційної трансформації економічної доктрини держави.
 
Ключові слова: державна фінансова політика, бюджетно-податкова політика, монетарна політика, державна фінансова стратегія, економічний розвиток. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)