Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 24.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 330.131.7:004.946.5
 
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КЛАПКІВ Любов,
к. е. н., старший викладач кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету 

ДЕТЕРМІНАНТИ  ВИНИКНЕННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КІБЕРРИЗИКІВ
 

Виокремлено причинно-наслідковий, секторальний та інструментальний підходи до визначення дефініції кіберризиків. Запропоновано розглядати кіберризики у широкому та вузькому розумінні. Систематизовано кримінальні та некримінальні джерела кіберризиків. Проаналізовано явища кібератака та кіберінцидент як основні інструменти реалізації кіберризику. Виявлено кіберзагрози для зовнішньої торгівлі. Досліджено основні кіберінциденти глобального масштабу.
 
Ключові слова: кіберризик, кібератака, кіберзагроза, кіберінцидент. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)