Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 24.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 368.9.06
 
ЗАМКОВА Наталія,
д. філос. н., професор, директор Вінницького торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельно-економічного університету 

ГНИДЮК Інна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

КВЕСТІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
 

Досліджено головні принципи та основні завдання світової страхової медицини. Розкрито теоретичні та практичні аспекти запровадження страхової медицини та системи медичного страхування у світі та Україні. Дослідження світового досвіду в сфері фінансування охорони здоров’я на основі обов’язкового медичного страхування дало змогу визначити альтернативні варіанти й ознаки його формування в Україні.
 
Ключові слова: медичне страхування, страхова медицина, медична послуга, фінансування, система охорони здоров’я. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)