Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 24.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 339.9-026.564(477)
 
ШКУРОПАДСЬКА Діана,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТІЙКІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕКТОРА
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

Розглянуто сутність зовнішнього сектора та характерні умови його стій­кості. Здійснено оцінювання рівня стійкості зовнішнього сектора за 2008–2016 роки та визначено основні шокові впливи, які мали місце в досліджуваному періоді. Запропоновано шляхи підвищення рівня стійкості зовнішнього сектора України.
 
Ключові слова: стійкість економіки, зовнішній сектор, національна економіка, шокові впливи, експорт, імпорт. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)