Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 24.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 339.92:005.934
 
ЗУБКО Тетяна,
к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Розглянуто сутність економічної безпеки підприємництва і методи оцінки її рівня. Використанометодичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємництва з урахуванням впливу міжнародного співробітництва. Обґрунтовано пропозицію долучити до методики оцінки рівня економічної безпеки підприємниц­тва ще три індикатори, які відображають інтеграцію в міжнародну співпрацю.
 
Ключові слова: міжнародне співробітництво, економічна безпека, під­приємництво, підприємства, індикатори, фактори. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)