Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 24.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 339.92:338.3
 
ДУГІНЕЦЬ Ганна,
к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету 

ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ 

Здійснено оцінку умов формування міжнародних виробничих мереж. Обґрун­товано використання методу нечіткої кластеризації на основі штучного інтелекту. За рахунок використання класифікаційного аналізу отримано правила віднесення країни до певного кластера, де найважливішим фактором є глобальний іннова­ційний індекс.
 
Ключові слова: міжнародні виробничі мережі, нечітка кластерізація, умови ведення бізнесу, інноваційний розвиток. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)