Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 24.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 331.556.46(477)«2014/2017»
 
НІКОЛАЄЦЬ Катерина,
д. і. н., професор, професор кафедри економічної теорії
та конкурентної політики Київського національного
торговельно-економічного університету 

ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ
У 2014–2017 рр. 

Досліджено основні чинники, які визначали умови та характер зовнішньої трудової міграції в Україні протягом 2014–2017 рр. Визначено основні напрями трудової міграції в умовах посилення конкуренції на ринку праці, військових дій на Донбасі та економічної кризи. Висвітлено специфіку попиту на кваліфікованих спеціалістів в умовах поглиблення євроінтеграції та формування державної політики у сфері працевлаштування населення.
 
Ключові слова:соціальна політика, міграційна політика, міграція населення, зайнятість населення, трудова маятникова міграція. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)