До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 347.996
 
МОЖАЙКІНА Олена,
к. психол. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ
ЗА УЧАСТЮ СУДДІ
 

Досліджено правову природу врегулювання спору за участю судді за новим цивільним процесуальним законодавством України. Проведено аналіз наукових підходів до розмежування понять «медіація» та «врегулювання спору за участю судді». Доведено, що врегулювання спору за участю судді є одним з видів (моделей) медіації.
 
Ключові слова: врегулювання спору за участю судді, судова медіація, присудова медіація, види (моделі) медіації. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)