До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 340.143:378
 
ІЛЬЧЕНКО Ганна,
к. ю. н., старший викладачкафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

«ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
 

Розглянуто доктринальні підходи до розуміння «Порівняльного цивільного права» як навчальної дисципліни, проаналізовано вітчизняні та зарубіжні джерела, що можуть слугувати базою для її викладання, сформульовано авторське визначення «порівняльного цивільного права» як наукового поняття та предмета вивчення.
 
Ключові слова: порівняльне цивільне право, цивільне право, торгове право, навчальна дисципліна, дуалізм приватного права. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)