До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 341.9:336.744
 
ЧАПЛЯН Сергій,
аспірант Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

ПРАВОВИЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ 

Досліджено проблему визначення правового статусу криптовалюти у зако­нодавстві України та зарубіжних країн, зумовлену відсутністю належного правового регулювання емісії та обігу криптовалют в Україні та широкою дискусією щодо їх правового статусу у різних країнах світу. Проаналізовано визначення криптова­лют, їх правову природу, співвідношення категорій «криптовалюти» та «гроші» і можливість виконання криптовалютами основних функцій грошей.
 
Ключові слова: криптовалюти, грошові кошти, гроші, біткоін, блокчейн. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)