До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 341:[004:738]
 
КРЕГУЛ Юрій,
к. ю. н., професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАТРИМЕНКО Василь,
к. і. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАТРИМЕНКО Валерій,
к. е. н., доцент кафедри світового господарства
і міжнародних економічних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ
 КОМЕРЦІЇ 

Досліджено особливості консолідації й уніфікації правового регулювання електронної комерції на міжнародному, регіональному та національному рівні. Визначено шляхи впровадження правових механізмів стимулювання та розвитку системи міжнародної електронної комерції України у сучасних умовах господарювання.
 
Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, правове ре­гулювання електронної комерції, міжнародна електронна торгівля, Типовий закон про електронну торгівлю, інтернет-технології. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)