До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 343.98
 
ДАВИДЕНКО Валерій,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ
РОЗСЛІДУВАННЮ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
 

Проаналізовано причини та умови кругової поруки й приховування військових злочинів, розроблено пропозиції щодо діагностики і прогнозування несприятливих слідчих ситуацій та впливу на їх подальший перебіг, а також профілактичної роботи слідчого.
 
Ключові слова: протидія досудовому розслідуванню, кругова порука, насильницькі злочини, нестатутні взаємовідносини, приховування злочинів, слідча ситуація, профілактична робота слідчого. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)