До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 343.9
 
ПОГАРЧЕНКО Тетяна,
асистент кафедри міжнародного приватного, комерційного
та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ПОРУШЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
 

Проаналізовано концептуальні засади, погляди та ідеї щодо детермінантів економічної злочинності загалом і злочинів, пов’язаних із порушенням державних соціальних стандартів зокрема. Надано характеристику окремих детермінантів цих злочинів, що сприяє формуванню науково обґрунтованої системи заходів щодо ефективного попередження злочинності в цій сфері.
 
Ключові слова: соціальні стандарти, детермінанти злочинів, економічна злочинність, криміналізація економіки, попередження злочинності. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)