До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 004:346.1
 
КОРЕНЮК Ольга,
ст. викл. кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Київського національного торговельно-економічного університету 

ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ:
ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
 

Визначено відомості, що підлягають охороні в режимі обмеженого доступу в господарській діяльності. Наведено ознаки інформації з обмеженим доступом в цивільному та адміністративному праві. Досліджено особливості господарсько-правового регулювання обмеження доступу до інформації.
 
Ключові слова: інформація з обмеженим доступом, конфіденційна інфор­мація, комерційна таємниця, «ноу-хау», інсайдерська інформація, господарські правовідносини.
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)