До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 346.1
 
МИКИТЕНКО Людмила,
к. ю. н., доцент кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ
НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

На підставі аналізу чинного та перспективного законодавства України проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів щодо зупинення дії ліцензії: позбавлення чи обмеження права на господарську діяльність як ефективного та оперативного заходу адміністративного примусу. Досліджено переваги прийняття рішення про зупинення дії ліцензії від її анулювання.
 
Ключові слова: господарська діяльність, ліцензування, ліцензія, суб’єкт господарювання, анулювання ліцензії, зупинення ліцензії, заходи адміністративного примусу. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)