До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 342
 
БАЗИЛЕВСЬКИЙ Сергій,
аспірант кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

На основі аналізу оновленого КАС України досліджено особливості реалі­зації феномену зловживання правом в адміністративному судочинстві. Зазначено, що в судовій практиці адміністративного судочинства знаходить підтвердження теза щодо розуміння зловживання процесуальним правом як дій, що суперечать легітимній меті процесуального права, яким зловживає особа, а також меті адміністративного судочинства.
 
Ключові слова: зловживання правом на звернення до суду, інституційні зловживання, штучні позови, судова симуляція, сутяжництво. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)