До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 343.9.01
 
КОРЯГІНА Анжела,
к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

КАТЕГОРІЯ «ЖЕРТВА ЗЛОЧИНУ ВЗАЄМОВІДНОСИН» 
В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 

Проаналізовано основні кримінологічні та правові теорії щодо визначень «жертва злочину» та «потерпілий». Проведено детальне порівняння чинників, що впливають на формування віктимності особи. Проаналізовано ознаки, притаманні жертві, що постраждала від дій особи, з якою перебувала у певних стосунках. Запропоновано авторське визначення поняття «жертва злочину взаємовідносин». 

Ключові слова: жертва злочину, потерпілий, віктимність особи, взаємовідносини, конфлікт, детермінація. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)