Проводиться набір статей для публікації в журналі.

Серія. Юридичні науки, Економічні науки

УДК 346.5
 
ГОНЧАРЕНКО Олена,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

Досліджено саморегулювання господарської діяльності як системного явища, тобто функції, притаманній всій правовій системі та різновиду правового регулю­вання. Його теоретичне підґрунтя визначено за допомогою аналізу змісту суміжних понять та дефініції саморегулювання як системного соціального явища. Зроблено висновок про його полісемічний характер.

Ключові слова: саморегулювання, саморегулювання господарської діяль­ності, суб’єкти господарювання, господарська діяльність, саморегулівні організації, правове регулювання. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)