До 20.09.2019 проводиться набір статей для публікації у 5-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 340.1:316.3(477)
 
БОНДАРЕНКО Наталія,
к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

Досліджено процес розвитку громадянського суспільства в Україні на основі діючих нормативно-правових актів, визначені існуючі форми взаємодії між органами державної влади та його інституціями, зазначені недоліки у цій сфері та окреслено перспективи розвитку. 

Ключові слова: громадянське суспільство, інституції громадянського сус­пільства, органи державної влади, громадські організації, демократичний процес, соціальна активність громадян. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)