До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 330.14:336.78
 
ГЕРБСТ Ольга,
аспірант кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ: 
ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ

Розглянуто еволюцію наукової думки щодо природи процентної ставки і зміни трактування її сутності від моменту зародження товарно-грошових відносин до становлення фінансових ринків та формування грошово-кредитної політики держави. Сформульовано важливість розуміння сутності процента для подальшого його використання як інструмента грошово-кредитної політики центрального банку.
 
Ключові слова: процент, процентна ставка, товарно-грошові відносини, грошово-кредитна політика.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)