До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 336.7:330.366
 
БАЛАКІНА Юлія,
аспірант Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»,
головний економіст Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку Національного банку України

ОВЕРСАЙТ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 
У КОНТЕКСТІ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Досліджено основні принципи спільного оверсайта платіжних систем та поглиблено теоретичні підходи щодо визначення сутності спільного оверсайта платіжних систем і встановлення його ролі у підтримці фінансової стабільності. Запропоновано визначення окремих видів платіжних систем, залежно від їх ролі в економіці та потенційних наслідків порушення діяльності платіжних систем.
 
Ключові слова: платіжна система, oверсайт платіжних систем, оцінювання платіжних систем, спільний оверсайт платіжних систем.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)