До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 339.9:504
 
БОХАН Аліна,
к. е. н.,доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету 

АКТИВІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
У ФОРМАТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ДЕРЖАВ 

Розглянуто питання сучасних умов активізації екологічної дипломатії в контексті задіяння формату конвергенції державна фоні трансформації міжнародних економічних відносин і нових напрямів їх розвитку.
 
Ключові слова:екологічна дипломатія, глобальна економічна взаємодія, конвергенція, стратегічне партнерство. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)