До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 338.2:339.922(477)
 
ЛАГУТІН Василь,
д. е. н., професор, зав. кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕФЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 

Проаналізовано можливості досягнення позитивних ефектів державного регулювання економіки України в умовах євроінтеграції. Обґрунтовано необхідність розгортання ефективних реформ української економіки у контексті реалізації національних інтересів як необхідного чинника поглиблення євроінтеграції. Доведена доцільність використання інструментів підвищення інституційної спроможності публічного управління в Україні.
 
Ключові слова: державне регулювання, ефекти державного регулювання, євроінтеграція, зона вільної торгівлі, економічний суверенітет, національні економічні інтереси, внутрішній ринок. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)