До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 342.951
 
ТУРЧИН  В’ячеслав,
аспірант кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Досліджено сучасні тенденції формування системи електронного урядування в Україні, зокрема у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно. Проаналізовано недоліки електронної системи державної реєстрації нерухомості. Визначено шляхи подальшого розвитку електронного урядування у сфері реєстрації прав на нерухоме майно.
 
Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, електронні послуги, адміністративні послуги, реєстрація прав на нерухоме майно.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)