До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 346.7:[336.2:338.43]
 
МУШЕНОК Віктор,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТИМУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ

Досліджено теоретико-правові засади фіскальної функції оподаткування вітчизняних аграрних виробників, яка полягає у посиленні на них податкового навантаження шляхом законодавчого обмеження чи скасування державою: окремих податкових пільг для галузі, спрощеної системи оподаткування, спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, доведено необхідність правового забезпечення стимулюючої функції податкового регулювання в аграрному секторі економіки України.
 
Ключові слова: аграрний виробник, стимулююча та фіскальна функції оподаткування, нормативно-правовий акт, податкове навантаження, правове регулювання, фінансово-правові відносини. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)