До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 346.5(477+061.1ЄС)
 
БАКАЛІНСЬКА Ольга,
д. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

АДАПТАЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС
 

Досліджено правові засади співробітництва України та Європейського Союзу зпитань захисту конкуренції відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Визначено та досліджено прогалини українського конкурентного законодавства, а також перспективи і тенденції розвитку правового забезпечення захистуконкуренції в Україні.
 
Ключові слова: угода про асоціацію, узгоджена практика, концентрація, державна допомога.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)