До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 341.231.14
 
ОНДРОВА Юлія,
доктор філософії, викладач кафедри конституційного права
університету ім. Матея Бела, м. Банська Бистриця, Словацька Республіка  

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Дана характеристика теоретичних аспектів права на справедливий судовий процес згідно пункту 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод як одного із загальних прав, які учасники Конвенції надають кожній людині, хто знаходиться у їх юрисдикції. За змістом вони є вкладом у рішення Європейського суду з прав людини у відношенні здійснення справедливого судочинства, котре у певних межах сприймається як право на звернення і право на розгляд у судовому процесі.
 
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Європейський договір про захист прав людини та основних свобод, справедливий судовий розгляд, право на доступ до суду, право на справедливий судовий розгляд.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)