До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 342.9:615.89
 
ГУРЖІЙ Тарас,
д. ю. н., професор, завідувач кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права
Київського національного торговельно-економічного університету
 
БОРОВИК Юлія,
помічник депутата 

ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У СФЕРІ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Обґрунтовано доцільність виділення чотирьох підстав адміністративної відповідальності у сфері народної медицини: нормативної, фактичної, юридичної та процесуальної. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на вирішення найбільш поширених правопорушень у цій сфері.
 
Ключові слова: адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, народна медицина, підстави відповідальності.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)