До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 342.9
 
СИДОРЧУК Анастасія,
аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОНЯТТЯ ДОНОРСТВА КРОВІ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Здійснено спробу комплексного розгляду проблематики, пов’язаної з донорством крові. З’ясовано зміст поняття «донорство крові та її компонентів». Запропоновано шляхи вирішення проблем, пов’язаних з донорством крові.
 
Ключові слова: донорство крові, компоненти крові, донор, кров.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)