До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 340.142:347.77(061.1ЄС)
 
КИРИЧУК Анжела,
к. п. н., доцент, доцент кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПРЕЦЕДЕНТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЄС

Розглянуто питання формування правової бази регулювання прав інтелектуальної власності у Європейському Союзі. З’ясовано місце, роль та алгоритм виникнення прецедентних норм європейського права. Охарактеризовано формати функціонування норм прецедентного права в Україні та проаналізовано шляхи гармонізації європейського та вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, прецедентні норми права, пре­юдиціальний запит, Європейський простір інтелектуальної власності. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)