До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 342.734:331.108.644.7
 
КРЕГУЛ Юрій,
к.  ю. н., професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ХРОМЕЙ Василь,
к. ю. н., старший викладач кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКА
ВІД НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

Досліджено правове регулювання захисту від незаконного звільнення як важливої конституційної гарантії реалізації права на працю та розроблено пропозиції щодо його вдосконалення. 

Ключові слова: конституційне право на працю, незаконне звільнення, гарантії права на працю.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)