До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 366.543:[004.738.5:339]
 
ВІННИК Оксана,
д. ю. н., проф., гол. наук. співробітник відділу правового забезпечення
ринкової економіки НДІ приватного права і підприємництва
ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Визначено, що проблеми захисту прав споживачів обумовлені динамізмом суспільних відносин з використанням цифрових технологій, недосконалим правовим регулюванням та відсутністю дієвих механізмів реалізації споживачами своїх прав в умовах незбалансованості врахування публічних та приватних інтересів у зазначеній сфері. Запропоновано зміни до чинного законодавства України.
 
Ключові слова: електронна торгівля, учасники електронної торгівлі, публічні та приватні інтереси, електронні договори, захист прав споживачів.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)