До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 343.1

БАЗИЛЕВСЬКИЙ Сергій,
аспірант кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Київського національного торговельно-економічного університету

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ

Проаналізовано концепції зловживання процесуальними правами при здійсненні судочинства. Розкрито основні підходи до визначення поняття «зловживання процесуальними правами» в цивілістичній концепції здійснення суб’єктивних цивільних прав та визначено особливості реалізації положень ст. 13 Цивільного кодексу України й оновлених процесуальних кодексів України.
 
Ключові слова: добросовісність, розумність, зловживання процесуальним правом, право на захист.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)