Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 01.04.2020 проводиться набір статей для публікації у другому випуску журналу.
Серія. Юридичні науки, Економічні науки

 ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Шестопалова Л. Позитивна юридична відповідальність 5
     
Базилевський С. Зловживання процесуальними правами 13
     
ПРИВАТНЕ ПРАВО
     
Вінник О. Правові засади захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі
24
     
Крегул Ю., Хромей В. Конституційні гарантії захисту працівника від незаконного звільнення
31
     
Гончаренко О. Звичай ділового обороту: засіб саморегулювання господарської діяльності
47
     
Киричук А. Прецедентне регулювання питань інтелектуальної власності у ЄС
56
     
Сидорчук А. Поняття донорства крові у чинному законодавстві 67
     
ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
     
Гуржій Т., Боровик Ю. Підстави адміністративної відповідальності у сфері народної медицини
75
     
Ондрова Ю. Право на справедливе правосуддя в діяльності Європейського суду з прав людини
85
     
Бакалінська О. Адаптація конкурентного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС
96
     
Штупакова М., Янкурова А., Чайка П. Прикордонний режим ЄС у контексті легальної міграції громадян третіх країн
107
     
Мушенок В. Стимулюючий вплив правової регламентації оподаткування аграрних виробників
125
     
Сударенко О. Право платника податків на оскарження бездіяльності податкових органів
134
     
Мельник Ю. Правові засади податкового планування міжнародних корпорацій
148
     
Мельниченко Р. Державний примус у сфері трансфертного ціноутворення
162
     
Турчин В. Електронне урядування у сфері реєстрації прав на нерухоме майно
178