Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 01.04.2020 проводиться набір статей для публікації у другому випуску журналу.
Серія. Юридичні науки, Економічні науки
 ЗМІСТ
 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ТОРГІВЛЯ
 
Мельник Т., Дьяченко О. Інституціональне забезпечення митного регулювання України в умовах євроінтеграції
5
     
Бойко А. Забезпечення стійкості національної економіки 16
     
П’ятницька Г. Інтерналізація торговельних мереж 28
     
Квач Я., Грималюк А. Еволюція міжнародної торгівлі 47
     
Чаудхурі Р. Індія в угодах про вільну торгівлю 57
     
БоханА. Екологічні застороги в дипломатії миру і торгівлі 71
     
Шкуропадська Д. Стійкість національної економіки у контексті глобальних викликів
84
     
ФІНАНСИ, ОПОДАТКУВАННЯ, АУДИТ
 
Волосович С. Експортно-кредитні агентства як інститут розвитку 98
     
Симоненко В., Костюк Б. Модернізація податкового аудиту в Україні 108
     
Кладченко М. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів: досвід Швейцарії та Великобританії
116
     
Баранюк Ю. Державний фінансовий аудит експортних операцій в Україні 130