До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 342.951:336.56
 
МЕЛЬНИЧЕНКО  Руслан,
аспірант кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
 

Досліджено адміністративно-правовий статус суб’єктів податкового контролю трансфертного ціноутворення, визначено мету, завдання, напрями та зміст їх діяльності. Проаналізовано основні доктринальні підходи до адміністра­тивно-правового регулювання податкових відносин. Визначено законодавчі прогалини щодо притягнення до відповідальності посадових осіб контролюючих органів трансфертного ціноутворення.
 
Ключові слова: податковий контроль, суб’єкти податкового контролю, трансфертне ціноутворення, трансфертні ціни, адміністрування податків та зборів. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)