До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 336.225(477)
 
ГУРЖІЙ Тарас,
д. юрид. н., професор, зав. кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права Київського національного
торговельно-економічного університету
 
КОВАЛЕНКО Жанна,
помічник-консультант депутата Київської міської ради 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
 

Проаналізовано сучасний стан правового регулювання адміністрування податків в Україні та зарубіжний досвід. Запропоновано шляхи підвищення ефективності вітчизняного механізму правового регулювання адміністрування податків.
 
Ключові слова: податки, податкова система, адміністрування податків, правове регулювання, механізм правового регулювання податків. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)